O nás

Laboratórium L&L, s.r.o. je malá firma rodinného typu. Zameriavame sa na mikrobiologické vyšetrenia, ktoré vykonávame vo vlastných akreditovaných priestoroch.To nám umožňuje byť flexibilní, dokážeme sa rýchlo prispôsobiť potrebám zákazníka a preto je aj naša cenová ponuka maximálne prijateľná.

Máme dvadsaťročné skúsenosti v oblasti mikrobiologického vyšetrenia potravín, sterov z pracovného prostredia a vyšetrenia jatočných tiel. Ponúkame služby potravinovým prevádzkam, bitúnkom, ale aj malým výrobcom potravín. Vyšetrenia vykonávame v súlade s normou EN ISO/IEC 17025, podľa ktorej je naše laboratórium akreditované.

Sme laboratórium
s 20 ročnými skúsenosťami

Laboratórium
Laboratórium L&L

Naše služby

Služby, ktoré ponúkame

Mikrobiologické vyšetrenie potravín

podľa požiadaviek Potravinového kódexu a podľa požiadaviek Nariadenia komisie ES 2073/2005

Vyšetrenie jatočných tiel

podľa požiadaviek Nariadenia komisie ES 2073/2005 zmenené nariadením EÚ 217/2014

Vyšetrenie sterov z výrobného prostredia

kontrola účinnosti deznfekcie

Certifikáty

Osvedčenie o akreditácii č. S-142

LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. je spôsobilé vykonávať mikrobiologické skúšky potravín a sterov z povrchov jatočných tiel a potravín a stery z povrchov a plôch.

Akreditácia